Арлын агаарын хөшигний кабинет

  • Арлын агаарын хөшигний кабинетийг тойруул

    Арлын агаарын хөшигний кабинетийг тойруул

    Үүний зэрэгцээ чийг нь мод руу нэвчсэн тохиолдолд модны хөгц, орон нутгийн хэв гажилтыг үүсгэж, ашиглалтын хугацааг богиносгодог.Өнөө үед олон тооны агаарын хөшигний дэлгэцийн шүүгээ нь шилэн хавтангаар хийгдсэн байдаг.Хэрэв чийг нэвчсэн бол формальдегид зэрэг нэмэлт бодисууд бүрэн ууршаагүй тул эхний хоёр жилд хөгц үүсэхгүй.Гэсэн хэдий ч нэмэлт бодисууд ууршсаны дараа нойтон даавууны чийгшил нь агаарын хөшигний дэлгэцийн кабинетийг хөгцрүүлэхэд хүргэдэг.Хэрэв шал нь намхан байвал гэрийн агаарын хөшигний дэлгэц нь жил бүр "хөгц" байж болно.