Линьяо загвар

  • Ухаалаг хосолсон арлын хөлдөөгч (Lingyao загвар)

    Ухаалаг хосолсон арлын хөлдөөгч (Lingyao загвар)

    Супермаркет арлын шүүгээ нь арлын шүүгээний дулаан ялгаруулах нөлөөг нэмэгдүүлж, арлын шүүгээний хөргөлтийн үр ашгийг дээшлүүлэхийн тулд агааржуулалттай газар байрлуулсан.

    Супермаркет арлын шүүгээ нь ашиглалтын явцад маш их дулааныг бий болгоно;агааржуулалттай газар байрлуулах нь арлын шүүгээний дулааныг гадагшлуулахад тустай бөгөөд ингэснээр арлын шүүгээний хөргөлтийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ.